GSG - 1911 22 Desert

Cal 22 Lr  -  10 Colpi  -  Desert     # 223